Hvem kan søke?

  • Eldre
  • Beboere i Oppegård kommune
  • Økonomisk vanskeligstilte.

Bjørkås omsorgsboliger

Boligene ligger i Bekkeliveien 32 A, i tilknytning til Bjørkås sykehjem. Den har 24 leiligheter, fordelt på fire etasjer. Leilighetene har stue, kjøkken, soverom, entré og bad. I tillegg har hver leilighet en bod. Det er fellesstuer med terrasse i to av etasjene. Her blir det jevnlig arrangert felles tilstelninger. 

Mellom omsorgsboligene og sykehjemmet er det et møblert uteområde. Omsorgsboligene er bemannet med fast personale dag og kveld. Om natten gir hjemmetjenestens nattevakter hjelp ved behov.

Greverud omsorgsboliger

Greverud omsorgsboliger ligger ved siden av Greverud sykehjem. Den har 35 leiligheter, fordelt på fem etasjer. Alle leilighetene inneholder stue, kjøkken, soverom, entré og bad. Utenfor hver leilighet er det veranda. Alle leilighetene har bod i underetasjen.

Greverud omsorgsboliger er døgnbemannet. Personalet har fast base i 2. etasje. I 3. og 4. etasje er det felles oppholdsrom med kjøkkenkrok.  I 5. etasje er det felles terrasse. Én gang i uken er det tilbud om kaffe, hyggestund og aktiviteter i regi av eldresentrenes aktivitør. Kafeteriaen ved Greverud sykehjem er åpen for beboere og besøkende på hverdager.

Tildeling av bolig

Det er Bestillerkontoret som tar i mot søknad om bolig. Ta kontakt med Bestillerkontoret for mer informasjon, tlf. 66 81 90 90 eller direkte tlf. 66 81 91 62.

Søke omsorgsbolig

Send søknad på elektronisk Søknadskjema eller skjema for utskrift. Skjemaet sendes til Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Har du spørsmål, kontakt Bestillerkontoret på tlf. 66 81 90 90 (mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30).

Andre tjenester

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen. Ved behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må beboeren søke om dette.