Hvem kan søke?

  • Eldre
  • Beboere i Oppegård kommune
  • Økonomisk vanskeligstilte.

Kolbotn omsorgsboliger

Dette moderne omsorgsbygget i Edvard Griegs vei i Kolbotn sentrum vil få 72 omsorgsboliger, dagaktivitetssenter, servicefunksjoner (kafé og vaskeri) - og base for hjemmetjenesten. Bygget får til sammen fem etasjer, hvor femte etasje blir en døgnbemannet demensavdeling. Bygget får massivtre i gulv og vegger fra andre etasje og opp. Utvendig får bygget en brun gylden trekledning.

På østsiden, mot eksisterende boliger, blir det et offentlig torg. På den andre siden av bygningen, mot vest, blir det adkomst med snuplass samt innkjøring for varelevering. Boligene tas i bruk fra 2020.

Greverud omsorgsboliger

Greverud omsorgsboliger ligger ved siden av Greverud sykehjem og administreres av sykehjemmet. Den har 35 leiligheter, fordelt på fem etasjer. Alle leilighetene inneholder stue, kjøkken, soverom, entré og bad. Utenfor hver leilighet er det veranda. Alle leilighetene har bod i underetasjen.

Greverud omsorgsboliger er døgnbemannet. Personalet har fast base i 2. etasje. I 3. og 4. etasje er det felles oppholdsrom med kjøkkenkrok. I 5. etasje er det felles terrasse. Én gang i uken er det tilbud om kaffe, hyggestund og aktiviteter i regi av eldresentrenes aktivitør. Kafeteriaen ved Greverud sykehjem er åpen for beboere og besøkende på hverdager.

Tildeling av bolig

Det er Bestillerkontoret som tar i mot søknad om bolig. Ta kontakt med Bestillerkontoret for mer informasjon, tlf. 66 81 90 90 eller direkte tlf. 66 81 91 62.

Søke omsorgsbolig

Send søknad på elektronisk Søknadskjema eller Søknadsskjema for utskrift. Skjemaet sendes til Oppegård kommune, Bestillerkontoret, Postboks 510, 1411 Kolbotn. Har du spørsmål, kontakt Bestillerkontoret på tlf. 66 81 90 90 (mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30).

Andre tjenester

En omsorgsbolig er å betrakte som beboers hjem, og det følger ingen tjenester med boligen. Ved behov for hjemmesykepleie, praktisk bistand eller lignende, må beboeren søke om dette.