Kultur og aktiviteter

Sykehjemmet satser på et variert kulturtilbud. Vi legger vekt på både fysiske og sosiale aktiviteter for å fremme pasientenes trivsel, deltakelse og mestring i hverdagen. Vi ser på dette som sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud.

Sykehjemmet har kulturansvarlig i 100 % stilling. Kulturansvarlig har ansvar for å koordinere, planlegge og utarbeide et månedlig program. Vi ønsker pårørende velkommen til å delta på de ulike aktivitetene.

Sykehjemmet samarbeider med frivillige organisasjoner, foreninger, skoler, barnehager og privatpersoner. Vi abonnerer på en konsertpakke i regi av Akershus musikkråd i samarbeid med Akershus fylkeskommune og den Kulturelle spaserstokken. Disse konsertene er veldig populære!

Se Kultur- og aktivitetskalenderen
Merk deg at det kan bli endringer i programmet.

Søker frivillige

Vi søker alltid etter flere frivillige som ønsker å bidra til gode opplevelser for våre beboere. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bidra, eller har spørsmål knyttet til kultur- og aktivitetstilbudet på sykehjemmet.

Kontaktperson
E-post: Kulturansvarlig Thea Anine Enger     
Tlf. 452 45 103