Servicetilbud

Sykehjemmet har flere servicetilbud for de som bor her.

Pasienter og pårørende kan låne lokaler til ulike arrangementer og samlinger. Sykehjemmet kan også være behjelpelig med dekketøy.

Fotpleier, frisør og tannpleier

Sykehjemmet har avtale med fotpleier en gang i måneden og frisør to ganger i uken. Tannpleier kommer til sykehjemmet en gang i måneden. Vi bestiller timer for pasientene. De må selv betale for fotpleier og frisør, mens tannpleier er gatis.