Priser

Pleie- og omsorgstjenester 2017

Praktisk bistand/ hjemmehjelp Per time
Inntekt inntil 2G Kr 66 - inntil 200 per mnd. 
2G - 3G Kr 290 - inntil 2 900 per mnd.
3G - 4G Kr 400 - inntil 4 000 per mnd.
4G og over Kr 470 - 4 700 per mnd.
   
Trygghetsalarm Per måned
Inntekt inntil 2G Kr 66
Inntekt over 2G Kr 440
   
Institusjon Per dag
Korttidsopphold Kr 155
Dagsenterplass Kr 130

 

For størrelsen på G (Grunnbeløpet), se NAV

Langtidsopphold i institusjon

Korttidsopphold gjelder inntil 60 døgn per år. Etter dette må du betale som for langtidsopphold. Vederlag mv. i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven med forskrifter.

For langtidsopphold, se brosjyre om egenandel for opphold i institusjon