Formålet med reguleringen er å utvikle Kolbotn til et bymessig sentrum med gode bomiljøer, handel, service og en tilgjengelig stasjon. Utvikling av Kolbotn skal bidra til miljøvennlige løsninger og klimanøytralitet. Planen skal legge til rette for at det blir enkelt å gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Åpent plankontor på rådhuset

Onsdag 7. desember kl. 13.00 – 18.00 er det åpent plankontor i foajeen på rådhuset. Ansatte i administrasjonen vil være til stede og svarer på spørsmål om sentrumsplanen.