Formålet med reguleringen er å utvikle Kolbotn til et bymessig sentrum med gode bomiljøer, handel, service og en tilgjengelig stasjon. Utvikling av Kolbotn skal bidra til miljøvennlige løsninger og klimanøytralitet. Planen skal legge til rette for at det blir enkelt å gå, sykle og bruke kollektivtransport.

Dokumenter i saken

Planbeskrivelse  
Plankart 
Reguleringsbestemmelser  
Vedtak   

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller på e-post til: samfunnsutvikling@oppegard.kommune.no.

Fristen for å klage var 25. mai 2017