Sykehjemmet har tre langtidsavdelinger med til sammen 48 sengeplasser. Hver avdeling er delt i to med hvert sitt kjøkken og fellesstue.

Vi har en alders-psykiatrisk enhet med seks plasser. På korttidsavdelingen har vi 12 plasser. Tre av disse plassene er reservert for pasienter med behov for lindrende behandling. Greverud dagaktivitetssenter har lokaler i 1. etasje.

Alle avdelingene har store balkonger/terrasser som beplantes etter årstidene.

Sykehjemmet er røykfritt for alle ansatte, beboere kan røyke utendørs eller benytte seg av røykerommet i 2. etasje.
 
Sykehjemmets avdeling for pleie og velvære holder til i 2. etasje (se Service- og velværetilbud).

I sykehjemmets 1. etasje finner du sykehjemmets kantine som er åpen mandag - fredag. Kantinen er åpen for alle (mer om kantinen finner du under Service- og velværetilbud).