Mobbeteam

Hva er mobbeteam?
Vi har tre slike team, ett for hvert trinn. Teamene består av to elever fra hver gruppe og møtene ledes av rådgiverne. Til vanlig har vi slike møter en gang i måneden, noen ganger oftere når situasjonen krever det. Elevene er valgt ved hemmelig avstemning i gruppene, og kontaktlærerne er gjennom samtaler med på å sørge for at vi får tak i de rette personene. Det bør være en gutt og en jente, og de bør ha autoritet i gruppen og ha en positiv væremåte. Deres oppgave som medlemmer i mobbeteamet er å være gode forbilder og hjelpe oss voksne med å holde god oversikt med miljøet.

Arbeidet i mobbeteamet.
De skal ikke være noe ”mobbepoliti”, men vi ber dem gjøre en ekstra innsats for sine medelever ved å fortelle oss om eventuelle konflikter, elever som ser ut til å være utenfor miljøet eller som blir utsatt for vold eller trakassering. Å fortelle om dette er ikke å sladre, men å vise medansvar.

Hver høst, når gruppene starter arbeidet, diskuterer vi mulige oppgaver for teamene, og så skriver medlemmene under på en kontrakt som de forplikter seg til å holde. Bl.a. må de selvfølgelig ikke delta i mobbing selv. Skulle slikt skje, må de tre ut av mobbeteamet med en gang. Medlemmene har også taushetsplikt om diskusjonene i mobbeteamet, og vår erfaring hittil er at elevene er veldig flinke til å respektere dette.

Når vi får høre om elever som mobber andre, blir mobberne innkalt til samtale med oss rådgivere. Kontaktlærer blir også involvert, og skal det settes i verk sanksjoner overfor noen elever, blir dette en sak for inspektør og rektor. Foresatte til mobber og offer blir selvsagt informert. Andre ganger, i mindre alvorlige saker kan elevene i mobbeteamet selv ta initiativ og snakke med dem det gjelder og finne en løsning.

GOD HJELP
Vi har mange eksempler på at elever kan være til god hjelp og støtte for medelever, og det er lett å bli imponert og rørt over den innsatsviljen og modenheten mange elever viser. Vi er stolte og glade for å kunne samarbeide med slike ungdommer, og de fortjener absolutt ros for den innsatsen de gjør!