Hva er mobbing?

Hva regnes som mobbing?\

All knuffing og slåssing er ikke mobbing, men såkalt lekeslåssing er heller ikke alltid bare lek, derfor tillater vi ikke lekeslåssing på skolen. For å avgrense vanlige konflikter og krangler fra det som  vi kan kalle virkelig mobbing, kan det være nyttig å repetere Olweus definisjon:
”Mobbing er når en eller flere individer gjentatte ganger og over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre individer”.

Når man skal bekjempe mobbing, er tre stikkord sentrale: Forebygge, oppdage og stoppe.

Årlig miljøundersøkelse

Hvert år gjennomfører vi en trivsels– og miljøundersøkelse på skolen for å få kunnskaper om hvordan elevene oppfatter miljøet her på Ingieråsen. Ved å gjennomføre samme undersøkelse over flere år, får vi også en viss oversikt over eventuelle forandringer over tid. Undersøkelsen er også et viktig grunnlag for det forebyggende miljøarbeidet ved skolen.

Hvordan oppdage mobbetilfellene?

Det vanskeligste er ofte å oppdage mobbingen, det er sjelden at dette foregår åpent og lett synlig. Å stoppe mobbing som fenomen er trolig ikke mulig, men det er mulig å stoppe de enkelte mobbetilfellene hvis man bare får kjennskap til dem slik at man kan gripe inn i tide. I dette arbeidet har skolens mobbeteam en viktig funksjon.