Klassene

Vi deler elevene inn i  klasser som hver har sin faste kontaktlærer.  Kontaktlærerne på trinnet samarbeider om trinnets planer, og avhengig av trinn, deler de undervisningen mellom seg på det enkelte trinn. 

Nulltoleranse for mobbing

Skolen viderefører arbeidet med Zero, der skolens personale, foreldre og elever samarbeider om å utvikle et mobbefritt miljø. Vi vet at det er den langsiktige innsatsen mot mobbing som gir de beste og varige resultatene. Derfor prøver vi å gjøre innsatsen mot mobbing som en del av det daglige arbeidet både i undervisningsdelen og i fritidsdelen av virksomheten. Skolen har utarbeidet mål for sosial kompetanse som er inkludert i alle trinnenes planer.                                                                                  

Satsingsområder

Vi jobber stadig aktivt i forhold til læreplanen. Satsingsområder for skolen er: Grunnleggende ferdigheter, Sosial kompetanse og Vurdering. Disse områdene integreres i planene på alle trinn. Dette skoleåret skal vi  jobbe spesielt med tilpasset opplæring i forhold til elevenes arbeidsplaner og i forhold til vurdering.

Fadderordning 

På skolen vår er det elevene på 5. trinn som er faddere for skolestarterne på 1. trinn. Allerede på 4.trinn begynner vi å forberede elevene på fadderoppgaven og før sommerferien får alle fadderbarna hilst på fadderne sine. Dette skjer på barnehagenes skolegårdsdag. Da kommer barnehagene på besøk med sine skolestartere. De blir møtt av fadderne sine og er på skolen sammen med dem. De leker sammen og spiser sammen, og vi tar bilder av faddere og fadderbarn sammen. Dagen er stor stas for store og små.  

Fadderne læres opp til å vise omsorg for fadderbarna. De får vite litt om hva som er typisk 6-åringer, og vi snakker sammen om hvordan de kan være gode forbilder for dem og hvordan de kan være med på å gjøre skolehverdagen tryggere og morsommere. Skolen utarbeider aktiviteter som trinnene har sammen utover høsten. Det er både lesestunder, turdager, lekedager og hyggelige stunder hvor de spiser matpakkene sine sammen og kanskje synger og tegner litt.  

Vi ser hvert år ivrige og forventningsfulle 5.trinnselever som tar fadderoppgaven alvorlig, og skolestartere som opplever gyldne øyeblikk med "de store". 

Informasjon om skolens innhold

Alle gruppene har ukeplaner eller arbeidsplaner der man kan se hva elevene skal lære. Mange trinn utarbeider også periodeplaner, og alle trinn har årsplaner for fagene.

 


Vis større kart