Det er plass til 9 klasser på Hellerasten skole, 3 på hvert trinn. Vi har ca. 200 elever og 20 lærerårsverk. Vi får elever primært fra Tårnåsen barneskole og avgir elever til videregående skoler i Follo og private skoler i Oslo.

Tett oppfølging

Hellerasten har tradisjon for å satse på tett kontakt mellom lærer og elev. Tidligere hadde vi to klassestyrere (som det het da) på én klasse. De delte de fleste fagene mellom seg. I 2004 startet vi organisering med trinnbaser og basisgrupper. I dag er vi tilbake til klasseorganisering, med nært samarbeid på trinnet. Vi legger også vekt på aldersblandet organisering på tema- og aktivitetsdager.  Skolen preges av et samarbeidende og støttende miljø og tett elevoppfølging.


Pedagogikk og samarbeid

I flere år, fra 2006 til 2010 bar mye av utviklingsarbeidet preg av innføring av læreplan, L-06, med lokale læreplaner, vurderingsarbeid, og generelt flere nye retningslinjer for skole. Denne er nå snart historie, og vi er i forberedelsesfasen til fagfornyelsen. Fagene skal fornyes ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. De skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer, og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Les mer om fagfornyelsen (udir.no).

Vi har hele tiden sterkt fokus på skolemiljø (jf. opplæringsloven kap. 9A). I tillegg er vi i en stadig utvikling av digitale hjelpemidler og pedagogiske programvare på nett.

Hellerasten kan vise til gode resultater på de fleste målinger, eksamen, standpunkt, elevundersøkelsen, medarbeiderundersøkelsen og nærvær.


Framtidsplaner

To skoler blir til én 
Det foreligger planer om sammenslåing av Hellerasten og Fløysbonn skoler med ny etablering på Sofiemyr. Prosjektet gir mange nye muligheter, og i bygget blir det også lagt til rette for sambruk av idrettshaller med andre virksomheter. Skolestart på ny skole ligger an til å bli i august 2022. Du finner mer informasjon her.

Kommunesammenslåing
I juni 2016 vedtok kommunestyrene i Oppgård og Ski å etablere en ny kommune sammen. Den nye kommunen trer i kraft 1. januar 2020. Den nye kommunen vil få omtrent 60.000 innbyggere. Kommunens administrasjon vil ligge i Ski sentrum, i nærhet til Ski stasjon på den nye Follobanen som nå bygges. Ski og Kolbotn skal utvikles som tvillingbyer. 
Nordre Follo kommune vil få en viktig posisjon innen areal- og transportplanlegging, som en stor nabokommune til Oslo. Kommunen har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og i front på innovasjon innenfor god helse- og omsorgstjenester. Du finner mer informasjon her.