Invitasjon til samarbeid

Ordførerne i Oppegård har vært en pådriver for samarbeid i Follo. Fredag 20. mars 2015 sendte Oppegård kommune v. ordføreren ut følgende pressemelding:

Oppegård ønsker å utrede en større kommune

Formannskapet og gruppelederne i Oppegård kommune har i to dager vært samlet for å drøfte framtidig kommunestruktur.

Kommunestruktur har vært drøftet ut ifra kommunen som samfunnsutvikler, lokaldemokrati, tjenesteprodusent og nye oppgaver, som regjeringen har presentert i dag.

Gjennomgangen har vist at Oppegård på mange områder vil kunne løse sine oppgaver overfor innbyggerne bedre ved å være en del av en større kommune. Formannskapet og gruppeledere ba enstemmig ordføreren om å ta initiativ til samtaler om etablering av en ny og større kommune i Follo.

Se oppsummering av politikernes arbeid de to dagene.

Møter om kommunereformen
På bakgrunn av beslutningen har ordfører Ildri Eidem Løvaas tatt initiativ til flere møter våren 2015. Hun har hatt møte med Ski kommune og vært i Ås for å snakke om hvordan Oppegård kom til konklusjonen om at kommunen bør bli større. Ordføreren har også vært i Frogn kommune for å snakke om prosjektet «ny kommune» og har holdt innlegg på Follomøte. I begunnelsen av juni var hun i Enebakk kommune og 24. juni var hun på Nesodden.

Formell invitasjon til å samarbeide
Oppegård kommune har også sendt en formell invitasjon til de andre kommunene i Follo om å nedsette et utvalg med representanter fra hver kommune.

Se brevet fra ordfører Ildri Eidem Løvaas

Arbeidsutvalg
Høsten 2015 ble det nedsatt et arbeidsutvalg i Follo. Målet er å komme fram til et felles grunnlag for eventuell ny(e) kommune(r) i Follo med utgangspunkt i kommunene Ås, Enebakk, Ski og Oppegård.

Se sakspapirer til møte i Kommunereformutvalget 27.10.15