Folkemøter

I løpet av prosessen arrangerer kommunen flere åpne møter.

Møte 25. mai 2016

Ca. 25 personer hadde funnet veien til kommunestyresalen og folkemøte om kommunereformen onsdag kveld. Tema for kvelden var «Felles plattform for ny kommune i Follo». Ordfører Thomas Sjøvold ønsket velkommen og ga ordet videre til Merete Bellingmo. Hun orienterte om plattformen, som hun omtalte som en god oppskrift på en ny kommune. Siv Kaspersen snakket om samfunnsutvikling, mens ordføreren avsluttet med å orientere om fellesnemd og veien videre.

folkemoetemai2016.jpg

Veien videre

Kommunestyret skal behandle saken om kommunereform 20. juni. Deretter går saken til fylkesmannen, før Stortinget fatter endelig vedtak våren 2017.

Spørsmål og innspill

På slutten av møtet ble åpnet for spørsmål. Mange av de som uttalte seg var positive til en større kommune og ga honnør til forhandlingsutvalget og plattformen. Enkelte lurte likevel på om kommunestyret hadde nok detaljert informasjon til å ta en god beslutning, hvilke områder som ble satt på vent og om innbyggere i Oppegård kunne risikere å komme på sykehjem langt unna. Ordføreren besvarte spørsmålene og lovet å ta synspunkter og innspill med i den videre vurderingen. 

Se mer informasjon om Felles plattform for ny kommune i Follo.

 

Møte 3. mai 2016

Ordføreren ønsket politikere, ansatte og innbyggere velkommen til møtet, mens rådmann Anne Skau oppsummerte hovedpunktene fra forrige folkemøte. Etterpå var det klart for Line Nordhaug og Synnøve K. Snyen, som presenterte resultatene fra medvirkningstiltak for barn og unge i vår. Tiltaket var et samarbeidsprosjekt med LNU, og resultatene skal inngå i beslutningsgrunnlaget når kommunestyret skal ta endelig stilling til hva som er best for Oppeågrd mandag 20. juni. 

p5040345b.jpg

Innbyggerundersøkelsen våren 2016

TIl slutt presenterte Henrik Høidahl fra Opnion resultatene fra innbyggerundersøkelsen, som ble gjennomført våren 2016.    

Møte 30. mars 2016

I overkant av femti personer møtte opp på et åpent møte om kommunereformen i Kolben. Ordfører Thomas Sjøvold innledet og prosjektleder Monica Lysebo gjennomgikk Follorapporten. Det var stort engasjement fra salen. Ordføreren er opptatt av at innbyggere skal få nødvendig og nok informasjon om Oppegård bør være alene eller bli en del av noe større. Før kommunestyret tar en beslutningen i juni er det viktig å få alle innspill og synspunkter på bordet.

Viktige innspill

Ordføreren fortalte videre at alle 9-klassinger i kommunen har vært gjennom en workshop om pågående prosess, hvor de fikk nyttige innspill fra den yngre garde. I april vil det bli gjennomført en innbyggerundersøkelse hvor 1000 personer over 16 år vil bli spurt om dette temaet.

Follorapporten

Follorapporten, som fire kommuner har utarbeidet sammen, gir et nøkternt innblikk i fordeler og ulemper ved å slå seg sammen.  Monica Lysebo tok for seg Follorapporten og oppsummerte hovedpunktene.

De som hadde møtt opp i Kolben i går var engasjerte og hadde mange spørsmål og tanker om kommunereformen. Uten å referere alle synspunkter nevner vi her noen av temaene som ble tatt opp:

  • Demokrati i en større kommune
  • Oppegård i forhold til Oslo
  • Minsteantall kommuner i en sammenslåing
  • Optimal størrelse på en kommune
  • Grensejusteringer
  • Ledernivå og byråkrati i en større kommune
  • Tidsperspektiv (lenger enn 2040)
  • Hvilke oppgaver får kommunen i fremtiden?
  • Hva er riktig dimensjon på tjenesteapparatet for å sikre gode tjenester
  • Kommunestørrelse og arealplanlegging

Presentasjoner

 

Møte 17. juni 2015

Ordfører Ildri Eidem Løvaas inviterte til åpent møte i kommunestyresalen onsdag 17. juni kl. 19.00. Ca. 30 mennesker møtte for å høre ordføreren snakke om kommunereformen og hva som skjer i Oppegård. Sekjsonsleder Marit F. Nilsen gjennomgikk resultatene fra innbyggerundersøkelsen, før det ble anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til veivalg for Oppegård kommune. 

Presentasjoner