Kommunereformutvalget

På et møte 8. desember 2014 vedtok kommunestyret å nedsette et politisk sammensatt utvalg (kommunereformutvalget) med en kommunestyrerepresentant fra hvert parti. Ordføreren leder utvalget.

Medlemmer

  • Thomas Sjøvold (ordfører, leder)
  • Siv Kaspersen (H)
  • Inger Johanne Bjørnstad (V)
  • Line Nordhaug (KRF) 
  • Jens Nordahl (MDG) 
  • Merete Bellingmo (Ap)  
  • Anne Cathrine Grambo (SV)  
  • Ole Joveng (Frp)

Møter

Kommunereformutvalget hadde konstituerende møte 15. januar og vil ha faste møter gjennom prosessen. Nedenfor finner du innkalling og referater fra møtene.

27. april 2016 - referat

27. april 2016 - innkalling

21. april 2016 - referat

21. april 2016 - innkalling

14. mars 2016 - referat

14. mars 2016 - innkalling

17. februar 2016 - referat

17. februar 2016 - innkalling

11. januar 2016 - referat

11. januar 2016 - innkalling

16. november 2015 - referat

16. november 2015 - innkalling

27. oktober 2015 - referat  

27. oktober 2015 - innkalling

23. september 2015 - referat

23. september 2015 - innkalling

31. august 2015 - referat

31. august 2015 - innkalling

23. juni 2015 - referat 
23. juni 2015 - innkalling 

27. mai 2015 - referat

27. mai 2015 - innkalling   

16. april 2015 - referat
16. april 2015 - innkalling

24. februar 2015 - referat
15. januar 2015 - referat