Planverksted

Onsdag 25. mars presenterte arkitektene sine foreløpige arbeider på et planverksted der velforeninger, boligsameier, grunneiere, næringsaktører, lag, foreninger og ungdom var invitert til å delta. Hensikten var å få fram ulike perspektiver og ideer og få med viktig lokal kunnskap om Kolbotn. Deltakerne ble delt inn i grupper, som jobbet med tre temaer:

  • Kolbotn i dag og i framtiden - hva er bra og hva kan bli bedre?
  • Fortetting med kvalitet - hvordan skape et attraktivt bymessig sentrum og gode bomiljøer?
  • Den gangbare byen - hvordan utvikle et godt og velfungerende knutepunkt?

Se arkitektenes presentasjoner: 

Eriksen Skajaa Arkitekter (26 MB)   
Nordic Office of Architecture og SLA (21 MB)   
Rodeo arkitekter (12 MB)   

Oppsummering fra de syv gruppene som diskuterte forslagene. Innspill fra planverkstedet blir tatt med i det videre arbeidet.
Tilbakemeldinger fra planverkstedet