Parallelloppdrag

Vinteren 2014/15 engasjerte kommunen tre arkitektfirmaer til å se på mulighetene for å utvikle et sammenhengende og attraktivt sentrum med urbane kvaliteter.

I oppdraget var det definert tre mål for utviklingen av Kolbotn sentrum (jfr. FSK-sak 107/14):

1. Bymessig sentrum med mangfold av funksjoner

Det skal være godt å leve på Kolbotn.
Vi ønsker et sentrum med høy kvalitet, mange service- og kulturtilbud, gode rekreasjonsmuligheter og møteplasser.

2. Fremtidsrettet og klimanøytralt sentrum

Klimanøytralt betyr at ny utbygging ikke skal bidra til økte klimagassutslipp. Hvordan vi skal får dette til må vi finne svar på, men det handler blant annet om at det skal være lett å la bilen stå og at vi må tenke framtidsrettede energiløsninger allerede i planarbeidet.

3. Prioritet for gange, sykkel og kollektivtransport

Det er en målsetting med korte avstander fra bolig til service- og tjenestetilbud, idrettsanlegg, grøntområder osv. Det gangbare stedet er også bra for folkehelsa!

Vi ønsker oss nytenkende og realistiske forslag!

Arkitektene skal vise oss robuste byplangrep. Sentrumsplanen skal gi en struktur som tar vare på de grønne verdiene og sikrer gode offentlige rom og uteområder. Samtidig vil vi ha en plan som er fleksibel og kan tåle at vi ikke helt vet hvilken vekst vi får og når den kommer.

Se oppdragsbeskrivelsen.