Sentrumsutvalget

På et møte 16. desember 2015 vedtok formannskapet å opprette et sentrumsutvalg for områdereguleringen av Kolbotn sentrum. Sentrumsutvalget skal bidra til løpende avklaringer og fremdrift i planarbeidet mellom behandling i politiske organer.