Ingierstrand bad

Ved Bunnefjorden ligger Ingierstrand bad, som i sin tid ble kalt "perlen blant Nordens badeanlegg".

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo holder nå på med et stort restaureringsarbeid på området. Samarbeidspartnere er Oppegård kommune, fylkeskommunen og Riksantikvaren. Riksantikvaren har vedtatt fredning av Ingierstrand bad og dette ble markert 16. august 2012. 

Stupetårnet, båtbryggen og restauranten er restaurert. Restauranten ble åpnet for publikum våren 2013.

Historie

Området er historisk viktig for Oppegård. Det var eid av det såkalte ”Hvitebjørnsbruket” på 15-1600-tallet. Dette bruket var forløperen til Ljansbruket på 1700-tallet. Fra slutten av 1700-tallet var Ljansbruket i familien Ingiers eie og i 1931 fikk arkitektene Eyvind Moestue og Ole Lind Schistad i oppdrag å tegne et moderne restaurant- og badeanlegg på området.

Første del av anlegget sto ferdig i 1932. Det besto av restaurant, administrasjonsbygg og garderobeanlegg med blant annet 700 garderober. I tillegg kom stupetårn, rutsjebane og parkeringsplass til 150 biler. Ingierstrand ble kalt "fjordens frognerseter". Badet representerte noe moderne og nytt, sammen med tilsvarende anlegg på Hvalstrand i Asker og Sundøya ved Tyrifjorden.

Oslo kommune ønsket å sikre seg friområder langs indre Oslofjord på 1930-tallet og den 2700 mål store tomten ble solgt til Oslo kommune for 1,8 millioner kroner i 1936. 

Riksantikvarens nettsider  
Lokalhistoriewiki