Hvitebjørn gård

Hvitebjørn gård nevnes første gang i et gammelt dokument fra før 1529. Da gir Ingjerd Trondsdatter gården til Hovedøens kloster i Oslo mot såkalt livsbrev, dvs. fritt opphold resten av livet.

Flere eiere

Gården kom til Henrik Krummedike gjennom makeskifte i 1529. Krummedike var slottsherre på Akershus og en av sin tids mektigste norske adelsmenn. Hvitebjørn gård hadde flere eiere på 15- og 1600-tallet, inntil Peder Pedersøn Müller kjøpte gården i 1669. Han var en fremtredende Christianiaborger og eiendomsbesitter. Ved giftermål kom Stubljan og Hvitebjørn gård på en hånd i 1694 og Ljansbruket ble grunnlagt. Siste eneeier var Johanne Ingier. Hun døde i 1937. På Hvitebjørn satt leilendinger og husmenn under skiftende eiere i flere hundre år. I 1914 ble Karl Juul Bråthen forpakter av gården. Den hadde da ca. 75 da innmark og noe skog, til sammen vel 300 mål. Han kjøpte gården i 1948, i forbindelse med skiftet etter Johanne Ingier.

Oppegård kommune overtar

Oppegård kommune kjøpte gården i 1980. Siden 1983 er hus og innmark forpaktet bort til gårdsdrift med oppstalling av hest. Senere er det satt i gang terapiridning og rideopplæring. Eva Bråthen og George Kristiansen vært forpaktere siden midten på 90-tallet.

Tilrettelagt for terapiridning

Det ble gjort en tilstandsvurdering i 2002. Da ble det anbefalt å rive det opprinnelige fjøset. I 2003 staret kommunen et forprosjekt  for den vestre delen av driftsbygningen, sammen med forpakterne og arkitekt Torgeir Lyngtveit. Bygningen skulle tilpasses driften av Hvitebjørn som fritidsgård, med tilbud om terapiridning. Det ble satt av plass til HC-toalett og oppholdsrom for brukerne. Forprosjektet ble sendt rådmannen, men det var ikke mulig å sette av penger til dette før i 2006. Da tilbød Lions Club Oppegård et tilskudd på 500.000 kroner. På bakgrunn av dette, ble det lagt inn 3 mill. kroner i budsjettet for 2007. Etter tilbudsrunden ble det søkt om ytterligere 1.1 mill. kroner i tilleggsbevilgning. Formannskapet innvilget dette i oktober 2007, og bygging startet umiddelbart. Den nye stallbygningen ble offisielt åpnet av ordfører Sylvi Graham 17. juni 2008.