Spill, bok og logo

Da Oppegård skulle markere sitt 100-års jubileum ble det skrevet en jubileumsbok, produsert et brettspill og jubileumsåret fikk en egen logo.

Brettspillet Oppegård Rundt

Brettspillet «Oppegård rundt»

Rett før jul i 2014 startet utdelingen av brettspillet «Oppegård Rundt» til alle husstander i kommunen. Jubileumsgaven fra kommunen pluss en invitasjon til folkefesten på nyttårsaften har de tre idrettslagene delt ut brettspillet ved hjelp av sine medlemmer. Stor dugnadsinnsats ble utført og de aller fleste innbyggere fikk et spill hjem til seg på døra. På spillet får du testet dine kunnskaper om Oppegårds geografi og historie. Spillet passer for alle aldersgrupper.

Jubileumsboka "Oppegård blir til"


Tore Haugen med jubileumsboka Oppegård blir til

Boka består av tre deler. Forfatter til første del er Karsten Alnæs, som trekker opp hovedlinjene i Oppegårds historie fra de eldste tider til ca. år 1000. Deretter kommer et kapittel om middelaldergårdene av Willy Østberg. Forfatter til siste kapittel i denne delen er Finn Erhard Johannessen, som skriver om Ljansgodsets historie. I del to har Finn Erhard Johannessen tatt for seg tiden fra ca. 1900 og frem til krigsutbruddet i 1940. Neste kapittel handler om Oppegård under andre verdenskrig. Det er skrevet av Berit Nøkleby. Del tre vil utgjøre bokas største del og beskrive Oppegårds moderne historie. Første kapittel har hovedvekt på utbygging og utvikling, med Berit Nøkleby som forfatter. Deretter følger et kapittel om kultur og sosialt liv av kulturjournalist i ØB, Ole Endresen. Siste kapittel handler om folk og styresmakter av Ola Alsvik.

Bokkomiteen

En egen bokkomite har ledet arbeidet og drevet frem bokprosjektet. Komiteen bestod av Odd Harald Røst, oppnevnt av Formannskapet, Siri Iversen, oppnevnt av Oppegård historielag og historiker Vegard Arnesen, som også har vært prosjektleder og komiteens sekretær. Tidligere ordfører Tore Haugen (H) var leder av bokkomiteen,

Jubileumslogoen

Oppegård kommunes jubileumslogo

Kommunen kom med et ønske til Roald Amundsen vgs om å lage et profilprogram for jubileumsåret 2015. Tolv elever valgte profiloppgaven og fikk to uker til å løse utfordringen. Resultatene skulle karaktersettes, som en skoleoppgave. Lærer i medier- og kommunikasjon Tone Vestøl forteller at elevene var virkelig tent på oppgaven og mange gode og kreative ideer dukket opp. Kriteriet var at jubileumslogoen skulle bygge på kommunens eksisterende profilprogram. I tillegg til våre profilfarger utfordret vi elevene til å komme med en egen jubileumsfarge. Logoen skal benyttes til all kommunikasjon i forbindelse med 2015.

Begrunnelsen

Valget falt på Liv Ulstein Due` forslag. Den stolte vinneren kalte sitt forslag «partyhatt». Begrunnelsen for vinnerforslaget er at logoen tar utgangspunkt i kommunens profilprogram og bruk av trekanter. Blåfargen symboliserer vann, og er kommunes egen profilfarge. Grønnfargen er ny signaturfarge til jubileet og symboliserer skog og mark.