Saksdokumenter

Her finner du saksdokumenter fra kommunestyret, formannskapet, Utvalg for kultur og oppvekst (UKO) og styringsgruppen for jubileet.

Sentrale saksdokumenter

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 03.02.15 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 03.02.15 - innkalling

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 02.12.14 - referat

Møte i styringsgrupppen for Oppegård 100 år 02.12.14 - innkalling

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 07.10.14 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 07.10.14 - innkalling

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 07.10.14 - vedlegg

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 02.09.14 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 02.09.14 - innkalling

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 06.05.14 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 06.05.14 - innkalling

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 25.03.14 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 25.03.14 - innkalling

Møte i Utvalg for kultur og oppvekst 04.12.13 - særutskrift

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 12.11.13 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 12.11.13 - sakspapirer

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 07.05.13 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 07.05.13 - sakspapirer

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 12.02.13 - referat

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 12.02.13 - sakspapirer

Møte i styringsgruppen for Oppegård 100 år 12.02.13 - innkalling

Møte i Utvalg for kultur og oppvekst 04.12.12 - vedtak

Møte i Utvalg for kultur og oppvekst 04.12.12 - sakspapirer

Møte i Oppegård kommunestyre 06.04.11 - vedlegg til saken

Møte i Oppegård kommunestyre 06.04.11 - særutskrift

Møte i Oppegård formannskap 28.04.10 - særutskrift