Tyrigrava

Tyrigrava ligger ved Gjersjøen, 20 km sør for Oslo langs Gamle Mossevei.

Tyrigrava

Stedet har siden 1950-tallet vært et kjent samlingspunkt for amcar- og MC-miljøer, både nasjonalt og internasjonalt.

I dag er det Oppegård kommune som eier stedet og leier det ut til Foreningen Tyrigrava kunstnerfellesskap.

Historie

Tyrigrava ble bygd i 1854, og brant ned i 1924. Den ble bygget opp igjen og gjenåpnet i 1932. Navnet «Tyrigrava» har navnet etter tjærebrenning, noe stedet var kjent for på 1700-tallet.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Tyrigrava.