Svartskog brygge

Svartskog brygge ble bygget i 1874, og var i bruk som båtanløp frem til 1939.

Svartskog brygge

Bryggen var i 1911 eid av arkitekt Gran-Meyers, og da var bryggen i ganske dårlig forfatning. Familien hadde fribilletter som godtgjørelse for leie av bryggen. Bryggen ble anløpt kontinuerlig frem til 1939.

Trafikken på Svartskog brygge var 10 000 passasjerer i 1914, 10 000 passasjerer i 1925 og 1 000 passasjerer i 1939.

Fram til 1939 var det rutebåt til Oppegårds tre anløp. Etter det var det ikke lenger grunnlag for videre trafikk siden bussen var et raskere fremkomstmiddel inn til byen. Bussen ventet på Bekkensten brygge og fraktet passasjerene videre. I dag er Bekkensten brygge helt borte, og Svartskog brygge er også veldig redusert. Det er kun Bålerud brygge som fortsatt brukes i dag.

I motsetning til veiutbygging, som tidlig var et offentlig anliggende, var bygging av brygger og kaier opp til grunneierne, og dampskipsselskapene hadde stor innflytelse på bryggeutbyggingen. Først mot slutten av første verdenskrig begynte kommunene å engasjere seg mer direkte i utviklingen. I 1857 kom hjulbåten Dragen, det var den første båten som kom i trafikk på Bunnefjorden. Passasjerene bordet båten ute på fjorden siden de eksisterende pælebryggene var altfor spinkle og lave. Utover 1870-tallet kom dampbåter med skrudrift (propeller) for fullt, og bryggene ble bygget større og i stein. Det tok mange år før det ble vinterruter på Bunnefjorden. D/S Bundefjord, også kalt Dokka, hadde rute på Bunnefjorden i 78 år da den ble tatt ut av drift i 1953 og sendt til opphugging i Arendal.

I tillegg til at Bunnefjord-båtene fungerte som postrute til Nesodden og Kristiania, var mange sommerhusbeboere på begge sider av fjorden faste brukere av de såkalte pappabåtene. Mange av dem var svært betydningsfulle personer som hadde innflytelse nok til å dirigere rutetidene slik det passet best for deres kontortid. De fastboende skulle som regel mye tidligere på arbeid og måtte dra med en grytidlig båt.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Svartskog brygge.