Sjødalstrand

Plassen Sjødalstrand ligger ved Bunnefjorden i en idyllisk vik som grenser mot Ås kommune i sør. Fra gammelt av var dette en naturlig og fin havn.

Sjødalstrand

Det fortelles på folkemunne, at munkene på Hovedøya eide Sjødalstrand før Svartedauen. Hovedøyas munker drev saltutvinning på Sjødalstrand. Noe som styrker utsagnet om munkene og Sjødalstrand, er at det den dag i dag vokser en rekke ville urteplanter der. Det fortelles videre at det eldste huset på Sjødalstrand skal være flyttet fra Hovedøya på en flåte.

Bosetning på Sjødalstrand

Bosetningen på Sjødalstrand kom antakelig senere enn på gården Sjødal. Sjødal gård ble ryddet omkring 500 – 600 e.Kr., og da stod sjøen 4 -5 meter høyere enn i dag. Først var Sjødalstrand bare en liten vik der gården hadde båtnaust. Etter hvert som landet steg, ble området stort nok til beboelse og en liten åkerflekk. Det ble sannsynligvis permanent bosetning i tidlig middelalder.

Sjødalstrand var uten skikkelig veiforbindelse helt til våre dager. All transport måtte foregå sjøveien i gamle dager.

Sjødalstrand i dag

I dag drives det kommersiell plommedyrking på Sjødalstrand gård.

Sjødal gård er en av de 17 middelaldergårdene i kommunen, og symbolisert med en trekant i kommunevåpenet til Oppegård kommune.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Sjødalstrand.