Østre Greverud idrettshall

Østre Greverud idrettshall ligger i idrettsparken på Østre Greverud og er en flerbrukshall med tribune og kafe.

Østre Greverud idrettshall
 

Idrettshallen inneholder én håndballbane og er tilrettelagt for volleyball, basketball, innebandy, badminton og turn. Tribunekapasiteten er ca. 200. I tillegg inneholder anlegget fire garderober pluss garderobe for trenere eller dommere, styrkerom, trim- og aktivitetsrom, kafe og møte- og undervisningsrom.

Hallen ble offisielt åpnet 16. januar 2013. Hallen er på ca. 1 900 m2. Hallen er tegnet av Hille Melby Arkitekter og er bygget av Hersleth Entreprenør AS. Byggherre var Oppegård kommune.

Det går en gang- og sykkelvei gjennom Østre Greverud idrettspark og det er godt med parkeringsplasser.  Det er seks plasser for lading av elbil utenfor hallen.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Østre Greverud idrettshall.