Østre Greverud gård

Østre Greverud gård ligger sentralt ved Kongeveien, og er et av de siste hele gårdsanleggene i Oppegård på østsiden av Gjersjøen.

Østre Greverud gård

Gården ble trolig ryddet på 1000-tallet etter å ha vært en del av urgården Fløysbonn, og senere Sætre, lenger sør.

Opprinnelig var Greverud én gård. I henhold til et skinnbrev (en avtale skrevet på skinn jf. Diplomatarium Norvegicum) fra år 1289, ble Greverud (Greivarud i Follo) bygslet fra hertug (senere konge) Haakon Magnus til Arne Gasse. Skinnbrevet forutsetter at kongen selv skulle få igjen halve gården etter at denne var ryddet. Arne Gasse fikk vestre del av gården som hadde sundtoll- og fiskerettigheter i Gjersjøen.

Den opprinnelige gården antas å ha vært Østre Greverud. Deler av skogen ble solgt til Ljansgodset i 1803 og 1864 (samt husmannsplassen Østli). I 1889 ble Østre Greverud solgt til Jens Krogsti. Krogsti startet teglverk der Odlo senere hadde fabrikk. Teglverket gikk konkurs, og Krogsti måtte gå fra gården. Olaus Hansen Tjernæs kjøpte deretter gården. Gården var i denne familiens eie frem til kommunen overtok. Frem til 1970-tallet ble Østre Greverud drevet som gårdsbruk med forskjellige eiere.

Utvikling av området

I 1971 eksproprierte kommunen halvparten av innmarka med tanke på boligbygging. Dette ble det ikke noe av, og i 1987 foreslo Oppegård Idrettslag å utvikle gården til idrettspark og golfbane. Dette ble akseptert, men ikke uten videre. Diskusjonene pågikk lenge, da det var markerte meninger om at kommunen ikke burde leie bort så store arealer for så liten leie, og at golfaktiviteten ville komme på bekostning av friluftslivet. Mange var redde for at passering over golfbanen ville bli forbudt i den beste tursesongen. Kommunen kjøpte imidlertid også resten av gården i 1988, med tanke på golfdrift. Innmarka er nå golfbane om sommeren og skiarena om vinteren.

Bygningene

Av bygningene på gården, er det bare stabburet (1918), drengestua og sidebygningen (1904) som er av gammel dato. Sidebygningen ble restaurert tilbake til opprinnelig utseende i 1998 og benyttes i dag av Oppegård golfklubb og Oppegård husflidslag. Den opprinnelige steinbakeovnen er restaurert og benyttes ved spesielle begivenheter på tunet. Den opprinnelige låven ble revet i 1927 og bygget større. Låven brant i 1970, og ble gjenoppbygget i 1972. Hovedbygningen er ny og bygget i samme form som den tidligere, men i moderne stil etter en brann i 2001.

Fredrikshaldske kongevei

Den Fredrikshaldske kongevei passerte gjennom tunet på Østre Greverud gård fra ca. 1700-tallet. Trolig er det synlige rester av denne veien vi ser rett bak og øst for stabburet på gården. Til tider har Østre Greverud vært både veiholdergård, og postgård fra 1672.

Nordøst for gården, på andre siden av Kongeveien, kan man se rester etter den gamle gårdssmia. Det var vanlig at smia befant seg noen meter unna selve gårdsanlegget, da det alltid var fare for antennelser. Tidligere var det også en liten dam ved smia, på samme sted hvor den nåværende dammen er tilrettelagt.

På eiendommen, ca. 300 m mot nord og litt øst, er det funnet en 7000 år gammel øks (Nøstvedt-kulturen).

Tunet på Østre Greverud gård ble valgt til kommunens tusenårssted i 2000.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Østre Greverud gård.