Oppegård stasjon

Oppegård stasjon ligger i Oppegård, og er en stasjon på Østfoldbanen. Her stopper det lokaltog mellom Ski og Skøyen.

Oppegård stasjon

Stasjonen ble oppført i 1878 og åpnet i 1879, som kommunens første stasjon. Stasjonen var bemannet frem til 1988. Etter dette ble stasjonen fjernstyrt.

Stasjonsbygningen var opprinnelig utformet med et langt takutskudd over perrongen for å beskytte ventende passasjerer mot regn. Dette ble fjernet i 1935 da huset fikk et tilbygg med venterom. Stasjonsbygningen rommet husvære til både stasjonsmester og ekspeditør. Det var poståpneri på stasjonen i periodene 1879-1919 og 1933-1938.

Oppegård stasjon står på lista over historiske bygninger i Oppegård og ble skiltet i 2003.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Oppegård stasjon.