Oppegård kirke

Oppegård kirke ligger i idylliske omgivelser på Svartskog.

Oppegård kirke på Svartskog

Det har vært kirkested på Svartskog i Oppegård siden omkring år 1100. Det har vært tre kirker som har avløst hverandre på kirkestedet ved Bålerud. Alle kirkene på samme plassen og alle har vært i kontinuerlig bruk hele tiden. Hvor gammel den eldste kirken på stedet var, vet vi ikke. Men den må ha vært bygget før Svartedauen i 1349-50. Det var en stavkirke som gjorde tjeneste helt til den ble revet i 1722.

Den nye Oppegård kirke ble reist av byggmester Andreas Keitel og vigslet i 1876. Kirken er en vakker trekirke som beholdt grunntrekkene til den gamle kirken.

Oppegård kirke har i dag ca 18 gudstjenester i året, ca én gang i måneden, i tillegg til jul, påske, pinse og olsok gudstjenester.

Du kan lese mer om Oppegård kirke på deres nettside.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Oppegård kirke.