Oppegård grendehus

Oppegård grendehus er et forsamlingslokale som ligger i rolige omgivelser sentralt i Oppegård syd.

Oppegård grendehus

Grendehuset er eiet av et andelslag som består av Oppegård vel og andre lokale lag og foreninger. Privatpersoner, bedrifter og foreninger kan leie huset til ulike arrangementer.

Grendehuset ble bygd av Oppegård vel i 1919. Byggekomiteens formann var kjøpmann Ansten Hokholt.

Oppegårds første kino ble etablert her i 1920 og i 1924 fikk huset fast teaterscene. Oppegård vel eide og drev vellet fram til 1975. Da ble huset omdannet til et andelslag og fikk navnet AL Grendehuset.

Grendehuset står på lista over historiske bygninger i Oppegård og ble skiltet i 2003.

Du finner mer informasjon om grendehuset på deres nettsider.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Oppegård grendehus.