Nylenna

Nylenna er en plass som ligger i skogen bak Østre Greverud gård. Det er en tidligere husmannsplass der husene nå er revet. Plassen brukes i dag som utflyktsmål for blant annet skolebarn og speidere.

Nylenna

Husmannsplassen Nylenna ble ryddet av Anders Eriksen i 1879 -80. På et kart fra 1883 skrives navnet Nylændet, mens i folketellingene fra 1891 er navnet på plassen skrevet Nylænnet. På nyere kart kan vi både finne skrivemåten Nylennet og Nylenna.

Anders Eriksen var født i Sverige i 1829, men kom i ung alder til Norge, og fornorsket navnet sitt til Eriksen. Han var telegrafarbeider og hadde reist landet rundt på kryss og tvers i sitt arbeid. Dette drev han også med de første årene etter at han med familien hadde slått seg ned på Nylenna og ryddet plassen.

Eriksen bygde husene for egne midler, og bykslet grunnen av eieren på Østre Greverud, Jens Krogstie.

Etter at Eriksen flyttet fra plassen, ble den leid ut til forskjellige familier til bruk som sommersted. Under krigen leide familien Remfeldt plassen. Husene ble revet i begynnelsen av 1970-tallet.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Nylenna.