Laugskollen

Laugskollen ligger øverst i Slåbråten med flott utsikt. Her finner du Laugshytta som eies av Oldermannslauget i Oppegård Idrettslag. Eiendommen består av en hytte med kjøkken og peisestue, samt separat dusj og badstue i eget bygg.

Laugskollen

Hytta ligger i vakre omgivelser og med fin utsikt oppe på Slåbråtåsen. Tomten som hytta ligger på er en gave fra brukseier Sundt.

Byggingen av Laugshytta

I 1933 ble det nedsatt en komite til å utrede et forslag om dannelse av en "aldermannsliga". Det var først i 1955 at OI`s Oldermannslaug ble stiftet med Johan Nygård som primus motor og oldermann de ti første årene. Laugets månedlige møter ble til å begynne med lagt til Vellets lokale. I 1959 vurderte lauget å dra til København, men det var da Arvid Bakke reiste seg opp og foreslo at de skulle bygge en hytte isteden.

Etter iherdig dugnadsinnsats gjennom flere år kunne Lauget flytte inn i egen hytte " Laugskollen" i 1964. Det aller meste av materialer, murstein og sand ble brakt opp med håndkraft.

Oldermannslauget har reist en stor bautastein (minnestein) på Laugskollen til ære for brødrene Sundt.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Laugskollen.