Kongebordet

Langs Oldtidsveien, mellom Fløysbonn og Grønliåsen, finner man to liggende steinheller som kalles for Kongebordet.

Kongebordet

Hellene er første gang omtalt i Kong Sverres saga fra 1200-tallet, som en «omfallen bauta» (minnestein).

Til steinen er det knyttet et opphavssagn eller egentlig en sagnnotis som forteller at navnet har blitt til fordi en konge skal ha rastet her under rideturer over Grønliåsen. I varianter av sagnnotisen kan det enten være Kong Sverre eller Carl XII.

Oldtidsveien

En av landets best bevarte oldtidsveier gikk fra Christiania, over Grønliåsen til Fløysbonn, og videre sydover mot Ås. Dette var en ride- og kløvevei, og er den eldste ferdselsåren i Oppegård som forbandt Christiania med København og kontinentet.

Ved Kongebordet har Oppegård Historielag satt opp informasjonstavle for Oldtidsveien og Kongebordet.

Veibeskrivelse

Du kan starte turen ved å gå fra HurlumHeiHuset. Ved enden av bygningen finner du starten til Oldtidsveien. Følg stien til du kommer til en åpen plass med to liggende steinheller på høyre side. Her finner du også informasjonstavle for Oltidsveien og Kongebordet.

Her finner du veibeskrivelse til Oldtidsveien.