Hvitebjørn gård

Hvitebjørn ligger lengst nord på Svartskog, og er en av de 17 middelaldergårdene som er symbolisert i Oppegårds kommunevåpen.

Hvitebjørn gård

Foto: Kolbotn Fotoklubb

Oppegård kommune kjøpte gården i 1980. Siden 1983 er hus og innmark forpaktet bort til gårdsdrift med oppstalling av hest. Senere er det satt i gang terapiridning og rideopplæring. Eva Bråthen og George Kristiansen har vært forpaktere siden midten av 90-tallet.

Navnets opprinnelse

Opprinnelsen til navnet er ikke kjent, men den forklaringen som regnes som den mest sannsynlige, sier at navnet kommer fra et seilingsmerke nede ved Bunnefjorden, vis-a-vis gården oppe på åsen. Merket var en fjellformasjon i hvit stein, og kunne godt illustrere en Bjørn.

På kart fra 1800-tallet er dette stedet nevnt som «Bjørnehovedet». Teorien kan bekreftes ved at det på ulike steder i Oppegård kom frem hvite bergarter blant det grå. Fjellformasjonen er borte i dag, og det sies at den ble sprengt i lufta under et festlig lag blant arbeiderne da de bygde Ingierstrandveien tidlig på 1930-tallet.

Historie

Hvitebjørn gård kjøpes i 1529 av Henrik Krummedike. Hvitebjørnnavnet ble da knyttet til den omfattende sagbruks- og møllevirksomheten i Gjersjøelva, og senere til Ljansbruket/Ingiergodset ved midten av 1900-tallet.

Eierne av Hvitebjørn/Ljansbruket var noen av de mektigste innen godseierstanden i Norge, representert med navn som Gunde Lange, Peder Pederssøn Müller og Lars Ingier med fler. I kortere perioder har også kirken og kronen eid Hvitebjørngodset. Fra 1914 forpaktet Hilda og Juul Bråten Hvitebjørn gård. De fikk kjøpe gården av Ljansbruket i 1948.

Vil du vite mer om Hvitebjørn gård i dag, kan du besøke nettsidene til Hvitebjørn gård og ridesenter på hvitebjorn.net.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Hvitebjørn gård.