Gjersjøelva Natur- og kulturpark (oppgangssaga)

Oppgangssaga i Gjersjøelva ble bygd og innviet i april 2002. Saga står omtrent der den siste vannsaga i Gjersjøelva sto inntil den ble lagt ned i 1908.

Oppegangssaga

Foto: Kolbotn Fotoklubb

Allerede midt på 1990-tallet oppsto ideen om å synliggjøre den store sagbruksvirksomheten i elva ved å sette opp en oppgangssag. Gjersjøelvprosjektet ble startet av Oppegård jeger- og fiskerforening i 1991. Foreningen ønsket å forbedre oppvekstmulighetene for laks og sjøørret i elva. Etter hvert dreide det seg om å gjenskape en oppgangssag i elva.

Et samarbeid mellom Oppegård jeger- og fiskerforening, historielaget, båtforeningen, naturvernforbundet, kommunen og grunneierne ble så et arbeid med å utvikle Gjersjøelvdalen til et område for kulturminnevern, rekreasjon og friluftsliv.

I sommerhalvåret er det omvisning og demonstrasjon av saga. Kontakt Oppegård Historielag eller Oppegård Jeger og Fiskerforening for informasjon om tidspunkt for omvisning.

Historie

Den første oppgangssaga i Gjersjøen var i drift før 1529. Den var en såkalt kvantumsag, som hadde tillatelse til eksport av trelast. Tidlig på 1800-tallet var det fire sager med til sammen seks blad, virksomme i Gjersjøelva.

Langbygningen

Langbygningen var opprinnelig en boligbrakke for Ljansbrukets arbeidere ved de små industrianleggene langs Gjersjøelva. Etter at kommunen fikk bygget en rekonstruksjon av en oppgangssag ved den nedre dammen i elva, overlot grunneier Fred Hallager Lund Langbygningen til historielaget. Historielaget har på dugnadsbasis innredet Langbygningen til et museum med Ljansbruket og virksomheten langs Gjersjøelva som sentrale formidlingstemaer.

Demonstrasjon og omvisning

Du kan se saga i bruk og få omvisning i langbygningen: Oppgangssaga og langbygningen

Veibeskrivelse

Oppgangssaga ligger rett nedenfor Ingier bru. Ved guidede turer og demonstrasjon av saga, er det mulig å parkere ved Oppegård båthavn.

Her finner du veibeskrivelse til Ingier bru.