Doggebu

Doggebu er en speiderhytte som ligger ved Snipetjern, og er en tradisjonell samlingsplass for speiderne i 1. Kolbotn speidertropp.

Doggebu

Foto: Kolbotn Fotoklubb

Tradisjonen som samlingsplass for speiderne etablerte seg fra ca. 1960, da Roverspeiderne v/Karen og Svein Aarset anbefalte plassen på den idylliske kollen ved Snipetjernet. Plassen egnet seg godt til ny samlingsplass, til erstatning for Sterkerud, langt inne i Ski-skogene, hvor de hadde hatt fast tilhold siden like etter krigen. 

Historien bak

Ganske snart tok Fredrik Müller senior kontakt med grunneier Eivind Sundt senior på Fløysbonn gård om å få tildelt råderett over et lite stykke av skogen, med tanke på å bygge et skogshus som tilholdssted for speiderne. Sundt gikk med på det, og ikke lenge etter var byggingen i gang, etter tegninger av rover-medlem Kåre Bratsberg.

Bygging av hytta

Hytta ble satt opp på dugnad. De som ikke kunne legge inn sin andel ved hjelp av arbeidsinnsats, betalte en ”skjerv” for ”eier-andelen” i stedet.

Bygningsmaterialene ble anskaffet og kjørt inn på gårdsveien til Taraldrud, og lempet av ved veikrysset ved sørenden av ”Snipa”, og båret opp til byggeplassen 3-400 meter nordover i skogen.

Navnet Doggebu

Hytta fikk allerede i byggeperioden navnet ”Doggebu”.  Navnet stammet fra ordet ”dogg” som var en lokal betegnelse på kaffe kokt på kjele over et bål.  Hytta var på ca. 20 m2, med ”hems” på 10 m2.

Senere er det oppført et tilbygg, som danner en vinkel mot det første bygget.

Doggebu eies av Roverlaget, og ble umiddelbart et populært sted å samles. Hytta ligger nær til den nye bebyggelsen på Fløysbonn og Ødegården, og er i rimelig god nærhet til Kolbotn.

I dag er Doggebu en selvsagt samlingsplass for speiderne.

Kilde: Svein Aarsett i samtale med Egil Wenger

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Doggebu.