Bjørnsrud

Bjørnsrud er en tidligere husmannsplass som ligger på Svartskog.

Bjørnsrud

Foto: Kolbotn Fotoklubb

Bjørnsrud disponeres i dag av en av arvingene. Det er ingen drift av jorden, og det bor ingen fast i husene.

Det eldste huset på gården tilhører den akershusiske stueformen som var svært vanlig som husmannsstue på 1700- og 1800-tallet.

Historie

Rudnavnet tilsier at Bjørnsrud ble ryddet i vikingtiden. Den var trolig utskilt fra gården Uppigard som igjen var utskilt fra urgården Fåle.

Gården ligger langs oldtidsveien som gikk fra Ljan/Stubljan over Hvitebørn og til Fåle innerst i Bunnefjorden.

Etter Svartedauen lå antakelig gården mer eller mindre øde og havnet etterhvert som husmannsplass under Vestre Oppegård som igjen var en del av Ljansbruket eller Ingiergodset som hadde sitt hovedsete på Stubljan. Ingiergodset ble senere oppløst etter krigen.

Veibeskrivelse

Her finner du veibeskrivelse til Bjørnsrud.