Minsak.no

Via Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsted minsak.no kan alle innbyggere foreslå saker de mener vil gjøre kommunen bedre.

Du kan enten foreslå en sak selv, eller skrive under på en sak andre har foreslått og som du ønsker å støtte. Hvis du foreslår en sak og samler nok underskrifter, vil kommunen vurdere den.

Styrker lokaldemokratiet

Med portalen ønsker Kommunal og moderniseringsdepartementet å bidra til et bedre lokaldemokrati og styrke innbyggernes mulighet til å komme fram med saker de mener kommunen bør ta fatt i.
 

Se minsak.no