Kommunesenteret

Kolbotn er kommunesenteret i Oppegård. Det er et moderne sentrum med kulturtilbud, handelssenter, boliger og god kommunikasjon.

Et moderne sentrum med kvalitet

Kolbotn er hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet. Her finner du kultur- og aktivitetssenteret Kolben, butikker, restauranter, boliger, torg og hyggelige uteområder ned mot Kolbotnvannet. Kolbotn torg har ca. 700 parkeringsplasser under handelshuset. Arkitekt Niels Torp står bak det overordnede byplangrep for Kolbotn sentrum vest. Link Arkitekter har stått for den videre utformingen av handelshuset, boliger, torg og uterom. Kultur- og aktivitetssenteret Kolben er tegnet av Dyrvik Arkitekter.

Kultur og aktivitet i sentrum 

Kultur- og aktivitetssenteret Kolben, tegnet av Dyrvik Arkitekter AS har fått en sentral plass i Kolbotn sentrum. Her har det vært stor aktivitet fra åpningen i januar 2006. Alt fra nyttårskonserter, teaterfestival, dans, klassisk musikk, et stort utvalg i filmer, utstillinger og etablering av jazzklubb, for å nevne noe. Med Ungdomshjørnet dekker aktivitetene et bredt spekter både med lokalt kulturliv og profesjonelle utøvere. Torget i Kolbotn sentrum har fått navnet Jan Baalsruds plass. Dette er kommunens sentrale område som kan brukes til konserter, korpstreff og andre større arrangementer.

Nye boligprosjekter

De senere årene har det skjedd en betydelig boligfortetting i og rundt Kolbotn sentrum. Kommuneplanen for 2011-2022 viser at det skal fortettes ytterligere i årene som kommer. Det er avsatt fortettingssoner i Kantorveikvartalet syd for sentrum og i Ormerudveien nord for sentrum. Kantorveikvartalet (kvartalet mellom Kolbotn og Kantorveien) skal bygges ut med samme type bebyggelse som nylig er blitt bygget øst og vest for dette kvartalet.

Sentrumsutvikling

Det er lagt vekt på god arkitektur, med Kolbotnvannet som sentralt element i sentrum. Historiske bygninger, Tårnhuset (Villa Hoelstad), stasjonsbygningen og Kullebunden gård, skal bevares som sentrale elementer. Det har hele tiden vært enighet om strategien for utvikling av Kolbotn sentrum. Politikerne har ønsket seg en åpen og samlende møteplass i et sentrum preget av kvalitet. Sentrale elementer i visjonen har stått fast: 

  • Et allsidig og funksjonelt sentrum med varierte handels- og servicetilbud
  • Sentrale, attraktive torg og byrom med gågate
  • Synlige kultur- og foreningsaktiviteter
  • Et betydelig antall boliger
  • Parker og grøntarealer
  • Knutepunktstasjon for jernbanen og buss og taxiholdeplass
  • Gode parkeringsmuligheter og tilrettelagt for bruk av sykkel

I visjonen er det også lagt vekt på god estetikk og moderne arkitektur. Videre at Kolbotnvannet skal trekkes inn i bybildet og at historiske bygninger skal bevares.

Aktuell informasjon

Dyrvik Arkitekter 
Kolben