Gi en benk i gave!

Ønsker du å gi en sittebenk i gave til glede og nytte for innbyggerne i Oppegård?

Oppegård Høyre ga den 11. november 2013 en benk til innbyggerne i Oppegård. Benken ble plassert i rådhusparken. Oppegård Høyre oppfordret samtidig andre til å gi en benk til kommunen. I mai 2014 ga Gjersjøen Rotary en benk til kommunens innbyggere (bildet).

Gaven består av en benk med et skilt med givers navn. Gaven er på 25 000 kroner og inkluderer et beløp som kommunen setter av til vedlikehold. Benken er laget i metall og er av en kvalitet som gjør at den kan stå ute hele året. Den er også laget slik at sete og rygg fort tørker så den raskt kan tas i bruk etter regn og snø.

Forslag til plassering

Oppegård kommune har noen ideer for utplassering av benker. Det er fellesområder og møteplasser rundt omkring i kommunen der folk ferdes. Det er også tenkt at benker kan stå ved gangveier og turområder. Kommunen har laget en liste over aktuelle plasser. Dette er bare en idéliste, har du et eget forslag til hvor en benk kan stå, ta gjerne kontakt og foreslå en plassering. Kommunen monterer og vedlikeholder benken og den må derfor stå på kommunal grunn og plasseres et sted det er lett å komme til. Bnken må heller ikke være i veien for brøyting, brøytekanter, klipping og feiing og ikke hindre maskiner som brukes til disse oppgavene.

Ta kontakt!

De som er interessert i å gi en benk, kan kontakte administrasjonen ved virksomhet UTE eller på tlf. 66 81 90 90.

Skiltet får denne teksten:

En gave til Oppegårds befolkning
gitt av
XXXXXXXXXXX
 

Ideer til plassering

Kolbotn

 • Gangveien opp Skrenten   
  Tre benker – øverst ved Rådyrveien, midt i stigninger og et stykke ovenfor Statoil.
 • Kollen
  Ved gang/sykkelveien mellom Skiveien og Kolbotnveien
  Ved grønn, liten slette på toppen av Kollen
 • Ved Skogsland
 • Ved Kolbotn kirke
 • Jordbærsletta – odden mot vannet

Tårnåsen

 • Nord for svingen mellom aktivitetssenteret og Tårnåsen senter.
  Her ligger det en liten høyde med noen ruiner.

Sofiemyr

 • Nord for krysset Sønsterudveien/ Kongeveien – en grønn snipp/gammel hage
 • Kongeveien - Strekningen langs golfbanen
 • Oppkjørselen/tunet Østre Greverud gård
 • Ved akebakken

Myrvoll/Greverud

 • Ved Fjelltun (samarbeid med vellet)
 • Skiveien mellom Shellstasjonen og trelasttomta
 • Ved Greverud kirke
 • Ved ballplassen på Flåtestad skole
 • Ved gangbroen over bekken bak Greverud skole

Oppegård stasjon

 • Ved idrettsbanen i Gjersjøveien
 • Ved Grendehuset (samarbeid med vellet)
 • Ved en grønn snipp rett syd for stasjonen, - ca. ved undergangen

Ingieråsen

 • I Trolldalen
 • Ved Mellomåsen barnehage
 • Ingieråsen skole – ved ballbanen

Svartskog – Oppegård vest

 • Ved Roald Amundsen-statuen
 • Ved Oppegård kirke
 • Ved velhuset – Solheim (samarbeid med vellet)

Disse har gitt en benk

Giver Dato Sted
Oppegård Høyre 11. november 2013 Rådhusparken
Gjersjøen Rotary 14. mai 2014 Rådhusparken
Rosenholm Campus 8. september 2014 Miljøgata - øst
Ordføreren mottar den første benken
Bilde: Ordfører Ildri Eidem Løvaas mottar den første benken fra Oppegård Høyre ved Thomas Sjøvold. I midten Gaute Tangen som hadde ideen.

Sverre Landmark overrekker benken til ordføreren
Rosenholm Campus ved Sverre Landmark overrekker ordfører Ildri Eidem Løvaas en benk til innbyggerne i Oppegård