Vennskapskommuner

Oppegård fikk sin første nordiske vennskapskommune gjennom foreningen Norden i 1949. Dette var den svenske kommunen Botkyrka, som ligger vest for Stockholm. vennskapssamarbeidet opphørte på midten av 50-tallet, da Oppegård kom med i en allerede sluttet vennskapsring. Denne besto av Hvidovre kommune i Danmark, Sollentuna kommune i Sverige og Tuusula (Tusby) kommune i Finnland. Samtlige kommuner er nabokommuner til landets hovedstad.

Samarbeidsavtale

Retningslinjene for samarbeidet er nedfelt i en avtale mellom kommunene. Målet er å etablere forbindelser mellom kommunens innbyggere og organisasjoner, innenfor kultur, idrett og andre interesseområder.

Hvidovre

Oppegårds danske vennskapskommune ligger sydvest for København og består hovedsakelig av bybebyggelse. Kommunen har mange virksomheter innenfor håndverk, handel og industri, men de fleste innbyggerne arbeider i København.

Sollentuna

Oppegårds svenske vennskapskommune ligger nord for Stockholm og kan på mange måter sammenlignes med Oppegård. Bl.a. går Europavei 4 og jernbanen gjennom kommunen i dens lengderetning. Jernbanen har fem stasjoner som i Oppegård, og bebyggelsen er opprinnelig konsentrert om disse.

Tuusula

Oppegårds finske vennskapskommune er en skog- og landkommune, som ligger ca. 40 km fra Helsingfors. Kommunes innbyggere er hovedsakelig finsktalende.