Brukerundersøkelser

Kommunen gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser for å finne ut hva innbyggermne mener om kommunens tjenester. Dette gir et godt grunnlag for videre utvikling.

Undersøkelsene blir gjennomført via Kommuneforlagets Bedre kommune, et verktøy mange kommuner bruker. Oppegård bruker verktøyet til å gjennomføre brukerundersøkelser på følgende områder:  

 • Medarbeiderundersøkelse
 • Kulturskole
 • Skolefritidsordning
 • Barneverntjeneste
 • Barnehage
 • Hjemmetjenesten – brukere
 • Institusjon – brukere
 • Institusjon – pårørende
 • Omsorgsboliger – brukere
 • Dagsenter – brukere
 • TILFU – pårørende
 • TILFU – brukere
 • Psykisk helsetjeneste
 • Helsestasjon
 • Fysio/ergoterapi
 • Byggesak og geodata

Se resultater fra undersøkelsene på nettsiden til Bedre kommune.