Kolbotn skole er en 1.-7.skole i Oppegård kommune i Akershus fylke. Den tradisjonsrike og sjarmerende skolen har røtter som strekker seg langt tilbake i tid, og det første skolebygget sto ferdig allerede i 1922. De som bygget skolen var fremsynte menn som bygget for kommende generasjoner. Det kostet dem dyrt. De ble sett på som stormannsgale og ble strøket av listen til neste kommunestyrevalg. Men skolen sto der. I 1959 ble det behov for plass til flere elever, og løsningen ble en ny paviljong. Nok en utvidelse måtte til da 6-åringene skulle inn i skolen som en del av reform 1997, og et moderne tilbygg tegnet av arkitekt Kjell Kvernaas ble en del av skolen. Nybygget ga plass til 1.trinn, base til SFO, personalrom, bibliotek og musikkrom, og ga også Kvernas kommunens byggeskikkpris. Høsten 2017 startet arbeidet med planlegging av rehabilitering og utbygging av Kolbotn skole. Fra påske 2019 har skolen midlertidige lokaler i Solkollen. Det er planlagt innflytting i ny 4- parallell skole første kvartal 2021. Les mer om skolens historie.

 

Kolbotn skole har skoleåret 2018-2019 370 elever fra 1. – 7. trinn. Fordi vi ikke har nok klasserom til alle klassene, låner 7. trinn lokaler på Ingieråsen skole. Det vil også 7. trinn 2019-2020 gjøre.

Medarbeiderundersøkelsen viser svært høy trivsel blant de ansatte. Nyansatte uttrykker at de blir godt tatt i mot og at det er et tydelig VI-fokus på skolen. Det er et driftig og utviklingsorientert personale som drar i samme retning.

Skolefritidsordningen er et tilbud til elevene på 1. – 4. trinn. Dette er et frivillig, pedagogisk tilbud før og etter skoletid. SFO er en viktig arena i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø. Barna skal få utvikle og utfolde seg i et trygt miljø der de voksne gir støtte i sosialt samspill og til å bygge relasjoner og vennskap. SFO har varierte aktiviteter og lek ute og inne og et variert mattilbud hvor sunn mat er vektlagt. På Kolbotn SFO satses det på uteliv, og barna er på tur hver uke hele året. Vi er opptatt av at barna skal oppleve mestring og glede ved å være ute i naturen.

Skolen har et aktivt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) som bidrar til et positivt og godt miljø for elevene. I samarbeid med foreldrene gjennomføres det mange hyggelige og samlende arrangement.

 

KOLBOTN SKOLE

TRYGG – SAMLENDE – LEKEN
Sentrum for aktivitet og læring

 

TRYGG

Kolbotn skole skal være en god skole for alle. Hos oss er det trygt å lære. Det er rom for mestring, lek, ulike meninger og for å gjøre feil.  Vi er åpne og imøtekommende og hilser på hverandre. Skolen har tilgjengelige, trygge, tydelige og varme voksne som er gode rollemodeller. Elevene blir sett og tatt på alvor. De møter kjente rammer og rutiner som gir forutsigbarhet gjennom hele dagen. Samarbeid mellom skole og SFO bidrar til trygghet og sammenheng i barnas hverdag. Elevene møter voksne som står godt forankret i skolens verdigrunnlag. Kolbotn skole har faglig kompetente lærere som gir systematisk og tilpasset opplæring, underveisvurdering og bygger undervisningen på et forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag. Vi vet at det viktigste for barn er å ha noen å være sammen med. De voksne på skolen er vennskapere og inviterer hjemmene til å bli med på å forsterke laget rundt elevene.

SAMLENDE

Kolbotn skole er et samlingspunkt i lokalsamfunnet – i hjertet av Kolbotn. Vi er stolte av å videreføre sterke tradisjoner. Høstutstilling, villmarkscamp, småstjerner, skolejogg og festspill bidrar til at elevene får utvikle hele seg, skaper forventninger, øker trivsel og gir fellesskapsopplevelser. Praktisk estetiske fag har en stor plass hos oss. På Kolbotn skole er det plass for alle, og vi som jobber her liker jobben vår og elevene våre. På skolen vår er vi ulike, derfor kan vi utfylle og hjelpe hverandre og komme fram til gode løsninger i fellesskap. Vi er rause, viser omsorg og respekt og heier på hverandre. Kolbotn skole er en VI-skole med delingskultur og et støttende miljø for voksne og barn. Skolen har god dialog med hjemmene og oppfordrer foreldrene til å engasjere seg i skolemiljøet, inkludere og ha omtanke for alle elever.

LEKEN

Kolbotn skole har en helhetlig tilnærming til læring for å skape læringsglede hos alle. Vi gir rom for kreativitet, undring, skaperglede, smil og latter. Kolbotn skole er en ærverdig skole med moderne arealer. Her er det et yrende liv med aktive barn og voksne som vil og tør å satse! Vi er framoverlente, kunnskapstørste og vil ruste elevene til å møte utfordringer og finne løsninger. På Kolbotn skole tar vi leken på alvor. Den åpner for samarbeid, bevegelse, sanseopplevelser og variasjon i læringsprosessene og bygger på barnets medfødte lærelyst og nysgjerrighet. Skolen samarbeider med foreldrerepresentanter om ulike arrangement og inviterer foreldrene til å danne sosiale fellesskap for elevene også utenfor skoletiden.