Utdanningsvalg

Faget Utdanningsvalg skal gi elevene mulighet for mer praktisk aktivitet og fordypning, knyttet opp mot de utdanningsprogrammene som videregående skole tilbyr.

På 8. trinn legger vi vekt på generell informasjon om tilbudene på videregående skole, i tillegg til at vi har en del interesse– og ferdighetstester.

9. og 10 trinn har et felles tilbud to timer per uke i en periode på 28 uker. 9. trinn har også arbeidsuke, i tillegg til at begge trinnene får tilbud om hospitering på videregående skole.

Valgfag

Valgfag gjennomføres med to skoletimer per uke på alle tre ungdomstrinn. Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Her er valgfagene som tilbys på Fløysbonn skole:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Sal og scene
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Innsats for andre

Vinterball

Vi har vinterball hvert år som er forbeholdt 10. klassingene. Alle er stivpyntet, sitter pent ved bordet og koser seg med god mat. Etter at vi har spist, ryddes bordene vekk og det gjøres klar til dans.

Kantine

Det er 9. trinn som driver kantinen fire dager i uken. Kantinedriften er en del av mat- og helsefaget.

Fløysbonnmusikalen

Hvert år arrangeres Fløysbonnmusikalen på ungdomstrinnet. Dette er en del av elevenes utdanningsvalg/valgfag. 

Oppsettingen vises i Kolben for de andre skolene i kommunen, samt for ordinært publikum på kveldstid.
Les mer på musikalens hjemmeside.

Fremmedspråk

Elevene har mulighet å velge mellom ulike fremmedspråk. Alle må velge mellom tysk, fransk, spansk eller arbeidslivsfag.