Publisert 6. april kl. 20.00:

Det er oppdaget en forurensning med olje på Myrvoll som lekker ut i Myrvollbekken.

Det er lagt ut lenser i bekken for å hindre at oljen kommer ut i Kolbotnvannet.

Kommunen har så langt suget opp ca. 150 liter olje fra grunnen. Kommunen og brannvesenet jobber videre med å hindre omfanget av utslippet.


Oppdatert 7. april kl. 11.00:

Oppegård kommune har hatt jevnlige kontroller av lenser og bekken gjennom natten. Lensene vil bli byttet ut i dag, og vi sikrer at oljen ikke når Kolbotnvannet. 

Det er tatt prøver av oljen, vannet i bekken og jorda rundt som skal sendes til analyse. Brannvesen og politi ble varslet i går ettermiddag, og i dag er også varsel om forurensning sendt til Kystverket, Miljødirektoratet og Naturvernforbundet.

Det er ikke endelig avdekket hva som er kilden til forurensingen, så dette kan vi ikke si noe om foreløpig. Vi skal foreta nærmere geologiske undersøkelser.