Har du oljetank(er) du ikke skal bruke lenger må du sørge for å tømme, rengjøre og grave opp tanken. Oppgravde tanker må du levere til et godkjent mottak. Firmaer som rengjør og graver opp oljetanker har informasjon om dette.

Follo brannvesen registrerer melding om fjernet oljetank.  

Spesielle forhold

Hvis det ikke er mulig å grave opp tanken kan kommunen gi tillatelse til å rengjøre og fylle taken med sand, grus o.l. Du finner elektronisk søknadsskjema på brannvesenets nettsider:

Søknadsskjema - gjenfylling av nedgravd oljetank 

Du kan også skrive ut søknadsskjema og sende det til Oppegård kommune postboks 510 1411 Kolbotn. E-post er postmottak@oppegard.kommune.no

Oljetanker inne

Har du oljetank inne i huset, må du rengjøre denne. Det er ikke krav om å fjerne tanken. Du må imidlertid fjerne deler du har brukt til å fylle oljetanken med. Se mer informasjon om oljetanker i «Forskrift om nedgravde oljetanker, Oppegård kommune, Akershus».

Støtteordninger til alternative energikilder

Oppegård kommune har ingen avtale med firmaer som tømmer, rengjør og fjerner nedgravde oljetanker.

Staten har flere  støtteordninger. Se Enova og informasjon om hvordan du bytter energikilde

Kontakt oss

Har du spørsmål om oljetanker kan du kontakte kommunen på tlf. 66 81 90 90 eller e-post.