Hva er spesielt med valget i Ski og Oppegård kommuner i år?

I 2019 skal alle som bor i Ski kommune og Oppegård kommune stemme som innbygger i Nordre Follo kommune. Valget gjennomføres som om kommunene allerede er slått sammen. Alle innbyggerne i Ski og Oppegård står oppført i manntallet til Nordre Follo kommune.

Når kan jeg stemme?

Valgdagene er 

 • søndag 8. september kl. 14.00–20.00
 • mandag 9. september kl. 09.00–21.00

Du kan også forhåndsstemme fra 1. juli til 6. september.

Hvor kan jeg stemme?

Du kan stemme i alle valglokalene i Nordre Follo:

 • Ski rådhus, Idrettsveien 8, 1400 Ski
 • Ski skole, Kirkeveien 21, 1400 Ski
 • Siggerudhallen, Gamle Siggerudvei 2, 1404 Siggerud
 • Langhus skole, Bøhlerveien 4, 1405 Langhus
 • Kråkstadhallen, Kråkstadveien 134, 1408 Kråkstad
 • Finstad skole, Markveien 24, 1406 Ski
 • Vevelstadåsen skole, Vevelstadåsen 30, 1405 Langhus
 • Bøleråsen skole, Bølerkollen 2, 1405 Langhus
 • Kolben sal 1, Strandliveien 1, 1410 Kolbotn
 • Hellerasten skole, Hareveien 44, 1413 Tårnåsen
 • Sofiemyr skole, Holbergs vei 37, 1412 Sofiemyr
 • Østre Greverud idrettshall, Kongeveien 291, 1415 Oppegård

Kan jeg stemme i et annet lokale enn i min egen stemmekrets på valgdagene?

Ja, så lenge det er i Ski eller Oppegård kommune og én av disse er hjemkommunen din.

Kan jeg stemme i en annen kommune enn bostedskommunen på valgdagene?

Nei. Disse stemmene blir forkastet. Det er viktig at du stemmer i bostedskommunen din på valgdagene. Når du forhåndsstemmer kan du stemme i andre kommuner.
Les mer om forhåndsstemming.

Hva regnes som min bostedskommune?

Det er der du ifølge folkeregisteret bor 30. juni i valgåret. Det betyr at folkeregisteret må ha mottatt eventuell flyttemelding senest 30. juni for at du skal være manntallsført på ny adresse.

Kan jeg stemme hjemmefra på selve valgdagen?

Nei. Tilbudet om å stemme hjemmefra gjelder bare hvis du forhåndsstemmer.

Hva skal velgere som bor på Tandbergløkka gjøre?

Velgere på Tandbergløkka skal stemme som om de bor i Nordre Follo kommune.

Hvor kan jeg forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme på rådhusene i Ski og Oppegård fra 1. juli til 6. september. Du kan stemme i rådhusenes ordinære åpningstid:

Ski rådhus (Idrettsveien 8) kl. 08.00–15.00
Oppegård rådhus (Kolbotnveien 30) kl. 08.00–15.30
Rådhusene har langåpent fra 2.– 5. september til kl. 19.00.
Rådhusene har åpent lørdag 31. august kl. 10.00–14.00.
Biblioteket i Ski har forhåndsstemming 27.–29. august kl. 12.00–21.00.

Forhåndsstemme på institusjon i Oppegård:

19. august kl. 12.00–15.00       Høyås bo- og rehabiliteringssenter
20. august kl. 13.00–15.00       Bjørkås sykehjem
28. august kl. 11.00–14.00       Greverud sykehjem
29. august kl. 13.00–15.00       Toppenhaug seniorsenter

Forhåndsstemme på institusjon i Ski:

15. august kl. 13.00–14.00       Kråkstadtunet omsorgsboliger
16. august kl. 12.00–13.00       Finstadtunet
22. august kl. 12.00–13.00       Langhus bo- og servicesenter
23. august kl. 13.00–14.00       Solborg bo- og aktiviseringssenter

Kan jeg forhåndsstemme hjemmefra?

Ja. Du kan be om å avgi forhåndsstemme hjemmefra. Det er ingen formelle krav til søknaden. Du kan ringe Ski kommune på telefon 64 87 87 00 eller Oppegård kommune på telefon 66 81 90 90 og spørre etter valgsekretariatet. Du må oppgi navn, adresse og telefonnummer. Du blir kontaktet av våre stemmemottakere for å avtale et tidspunkt som passer. Fristen for å søke er 4. september.

Kan jeg bestille transport til valglokalet?

Nei. Verken Ski eller Oppegård kommune har bringetjeneste til valglokalene.

Hvorfor er det både rosa og blå stemmesedler?

De rosa sedlene er stemmer til kommunestyrevalget. De blå er til fylkestingvalget. Du kan stemme ulikt i de to valgene dersom du ønsker det. Du kan også velge å bare stemme i ett av valgene.

Hva kan jeg endre på stemmeseddelen?

Du kan påvirke hvilke av kandidatene som blir valgt inn.

Hvordan endrer jeg på stemmeseddelen?

Du kan gi personstemme til en person på listen. Kandidaten, eller kandidatene, som da har fått flest personstemmer til sammen blir valgt. Du kan gi personstemme til så mange du ønsker.

På stemmeseddelen for kommunestyrevalget er det også mulighet for å gi det som blir betegnet som en «slengerstemme». Da fører du opp kandidater fra et annet parti eller liste som du ønsker å gi en personstemme til. Dersom du fører opp slengerstemmen, vil partiet du stemmer på tape tilsvarende antall listestemmer.

Det er ikke anledning til å gi slengerstemme på listene til fylkestingvalget.

Hvem kan velges?

For å bli valgt som representant til et kommunestyre eller fylkesting, må du være oppført på en liste som stiller til valg. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, er det ikke krav om norsk statsborgerskap for å stille til valg, men man må ha bodd i Norge i minst tre år. Man må også være registrert som bosatt i den aktuelle kommunen eller fylket man stiller til valg i på valgdagen.

Personer som har sentrale administrative funksjoner eller stillinger i kommunen eller fylkeskommunen er ikke valgbare til kommunestyret eller fylkestinget.

Blir seddelen forkastet hvis jeg endrer noe som ikke er gyldig?

Nei. Ugyldige endringer medfører ikke at stemmeseddelen blir forkastet. Det er bare endringene som ikke regnes med.

Hva skal til for at en seddel blir godkjent?

Seddelen må stemples før du legger den i urna. Dette gjør valgfunksjonæren i stemmelokalet. Det må også gå frem hvilket parti du har stemt på, og partiet må stille liste i Nordre Follo kommune eller Viken fylkeskommune.
Se alle partienes valglister.

Må alle vise legitimasjon?

Alle må vise legitimasjon. Legitimasjonen må ha bilde. Bankkort med bilde, pass og førerkort er godkjent legitimasjon.

Må jeg ha med valgkortet?

Nei, det er ikke nødvendig å ha med valgkortet for å kunne stemme. Men det gjør jobben til valgfunksjonærene enklere og du sparer noe tid i valglokalet når du har valgkortet med.

Er det mulig å stemme blankt?

Ja, det er mulig å stemme blankt. I hvert valglokale finnes blanke stemmesedler som skal brukes til dette. Ved opptelling av stemmesedlene i kommunene, vil ikke blanke stemmesedler telle med, men valgstatistikken vil vise hvor mange som har stemt blankt.

Kan jeg stemme på nytt på valgdagen dersom jeg har forhåndsstemt?

Nei, dersom du har forhåndsstemt, er det ikke mulig å stemme på nytt på valgdagen. Det er heller ikke mulig å forhåndsstemme flere ganger.

Kontaktinformasjon valgsekretariatet

E-post: postmottak@nordrefollo.kommune.no
Telefonnummer Ski: 64 87 87 00
Telefonnummer Oppegård: 66 81 90 90

Post til Valgstyret
Valgstyret i Nordre Follo kommune
Postboks 510
1411 Kolbotn

Se også mer informasjon på valgdirektoratets side: valg.no.