30 minutter før kommunestyrets ordinære møter er det spørretid. Da kan innbyggerne stille spørsmål til kommunestyret, ordføreren eller medlemmer av kommunestyret.

Det er ikke spørretid før kommunestyrets budsjettmøter (i juni og desember) og i ekstraordinære kommunestyremøter.

Møteleder åpner kommunestyremøtet når den offentlige spørretiden er slutt, selv om tiden som er satt av til spørsmål ikke er utnyttet.

Om spørsmålene

Alle innbyggere kan stille spørsmål til kommunestyret i spørretiden. Medlemmer av kommunestyret kan ikke stille spørsmål.

Innbyggerne stiller spørsmålene muntlig i spørretiden, eller sender dem skriftlig på forhånd. Møtelederen leser opp skriftlige spørsmål.

Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål som bør stilles til administrasjonen, skal avvises.

Et skriftlig spørsmål kan være inntil 500 ord, og et muntlig spørsmål kan ta inntil tre minutter å stille. Etter at spørsmålet er besvart, kan den som spør stille et kort tilleggsspørsmål.

Varsle på forhånd

De som spør skal varsle ordføreren på forhånd. Møtelederen kan avvise spørsmål som ikke følger reglene, eller hører hjemme i den offentlige spørretiden. Møtelederen kan avvise spørsmål som ikke er varslet på forhånd.

Svar

Møteleder avgjør hvem som svarer på spørsmål til kommunestyret.

Spørsmål besvares i utgangspunktet rett etter at spørsmålet er stilt. Hvis det ikke er mulig, skal spørsmålet behandles skriftlig, og svar ettersendes. Spørsmål til konkrete saker på sakskartet blir besvart etter at kommunestyret har behandlet den aktuelle saken.

Skriftlige svar arkiveres.

Tvil om reglene

Hvis det er tvil om reglene for offentlig spørretid, avgjør møteleder hvordan kommunestyret skal forstå reglene. Medlem som er uenig i avgjørelsen kan kreve at kommunestyret avgjør spørsmålet i neste kommunestyremøte.

(Fra Politisk reglement, pkt. 2.3 Offentlig spørretid før kommunestyremøtet)

Kontaktinformasjon

Du kan sende spørsmålet i forkant av kommunestyremøtet på e-post til formannskapskontoret. Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med formannskapskontoret, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post.