Utvalg for miljø og plan
19.03.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 19.03.2019
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 19.03.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
8/2019 Klage på avslag om søknad om dispensasjon Vis (9) Vis
9/2019 2. gangsbehandling detaljregulering Tårnåsen senter Vis (7) Vis Vis (1)
10/2019 2. gangs behandling detaljregulering hotell på Fløysbonn Vis (7) Vis Vis (2)
11/2019 2. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Kolbotn skole Vis (7) Vis Vis (1)
12/2019 Gjennomføringsmodell for Kolbotn sentrum Vis (1) Vis
13/2019 Utforming av grøntområder og offentlige rom i Kolbotn sentrum Vis (6) Vis Vis (6)
14/2019 Tiltaksplan Vei 2019-2021 Vis (1) Vis
15/2019 Forbud mot utslipp av båtseptik fra fritidsbåter i Oppegård Vis (3) Vis
16/2019 Parkering av ladbar motorvogn ved Oppegård rådhus Vis Vis (3)
17/2019 Fremtidig eierskap- og driftsform for rådhusparken Vis (3) Vis
18/2019 Navn på omsorgsbolig i Edvard Griegs vei Vis Vis (2)
19/2019 Orienteringssaker UMP 19.3.19 Vis (2) Vis