Utvalg for miljø og plan
18.12.2018 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 18.12.2018
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 18.12.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
101/2018 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan § 5 punkt 4 - Oppføring av gangbro over Gamle Mossevei ved Kurud gård Vis (6) Vis
102/2018 Søknad om deling av eiendom - søknad om dispensasjon fra hensynssone Vis (8) Vis
103/2018 Planinitiativ Bekkeliveien 23 A Vis (1) Vis
104/2018 Forslag til mindre reguleringsendring Vis (3) Vis
105/2018 Detaljregulering for Skolebakken - Kolbotnveien 6, Skolebakken 2 og Ormerudveien 1A, 1B og 3A Vis (11) Vis
106/2018 Klage over avslag på dispensasjon Vis (5) Vis
107/2018 Klage på avslag på søknad om tilbygg og påbygg Vis (21) Vis Vis (1)
108/2018 Overvåking av vassdragene og Bunnefjorden i 2017 Vis (1) Vis
109/2018 Referansegruppe for Kolbotnvannet Vis
110/2018 Orienteringssaker UMP 18.12.18 Vis (3) Vis