Utvalg for miljø og plan
18.06.2019 kl. 19:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
Tillegg sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 18.06.2019
Møteprotokoll - Møte i Utvalg for miljø og plan den 18.06.2019
Sakspapirer - Møte i Utvalg for miljø og plan den 18.06.2019

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
41/2019 Klage på detaljreguleringsplan for The Well Resort Vis (6) Vis Vis (5)
42/2019 1. gangsbehandling: Detaljregulering for parsell av Mellomåsen gnr/bnr 39/14 Vis (5) Vis
43/2019 1. gangsbehandling: Detaljregulering for Klaus Egges vei 34 Vis (5) Vis
44/2019 Detaljregulering for Tjernsliveien / Tusseveien Vis (7) Vis
45/2019 Detaljreguleringplan for Veslebukta Vis (9) Vis
46/2019 Detaljregulering - Lienga 4 Vis (6) Vis
47/2019 Plassering av Frisbeegolfanlegg Vis
48/2019 Felles veinorm for Oppegård og Ski kommuner Vis (1) Vis
49/2019 Klage på opphevelse av delingstillatelse og avvist søknad - Framveien 10, gnr./bnr. 35/161 Vis (10) Vis